Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Eğitim konusunda yurtdışında okullar açılmış, öğrenciler ve mahalli imamlar yetiştirilmek amacıyla ülkemize getirilmiştir.
 • Diyanet Takvimi ve dini yayınlar basılarak ilgili ülkelere gönderilmiştir.
 • Kardeş Şehir Projesi oluşturularak soydaş ve dindaşlarımızın ihtiyaçları ülke geneline yayılarak (Arnavutluk’ta İşkodra İskenderun, Bosna’da Gorazde Kayseri, Maglaj’da  Erzincan, Tesseny’de Kütahya ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Kampüs’ünde İstanbul, RF Mordova’da Saransk Üsküdar, RF Kostroma Camii, RF Tobolks Küçükçekmece Camii, RF Başkurdistan Ufa İslam Üniversitesi, Kosova’da Prizren Antalya, Mitroviça’da  Bayrampaşa İsa Bey Camii, Karadağ’da Ultçin Alanya, Çuvaşistan’da Çebuksarı Elazığ, Ukranya’da Harkov Gaziantep vb.) Camilerin inşa edilmesi sağlanmıştır.
 • Avrasya Web sitesi oluşturulmuştur.
 • Bölgesel toplantılar yapılması kararının ardından 7 defa Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı düzenlenmiştir.
 • Dini İdareler arasında bilgi alış verişi ve kaynaşma sağlanmıştır.
 • Bazı Dini İdarelerin kurumsal bir yapıya kavuşturulması çalışmalarına (Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Kosova, K.K.T.C, Batı Trakya, Kırgızistan ve Kazakistan) yardımcı olunmuştur.
 • Dini günler ve gecelerin kutlanmasında nispeten birlik sağlanmıştır.
 • Bazı bilimsel (Teoloji konferansı vb.) toplantıların düzenlenmesine yardımcı olunmuştur.
 • Yeni bazı dini yayın taleplerinin (Kur’an-ı Kerim Meali, Hadislerle İslam, İslam Ansiklopedisi, İslam İlmihali vb.) karşılanması amacıyla çalışmalar yapılmıştır.
 • Bazı ülkelerde (Arnavutluk Tiran, Kazakistan Türkistan Hoca Ahmet Yesevi, Rusya Moskova, Kırgızistan Bişkek, KKTC Lefkoşa Hala Sultan, Belarus Minsk vb.) Camilerin inşa edilmesi sağlanmıştır.
 • Bazı ülkelere ilk defa din görevlisi gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Hac ibadeti amacıyla Suudi Arabistan’a giden soydaş ve dindaşlarımıza iaşe, ibate, sağlık, va’z vb. konularda destek sağlanmıştır.
 • 19 Dini İdare Başkanlığı ile Dini Alanda İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.
 • Avrasya İslam Şûrası toplantıları sayesinde Bosna-Hersek ve K.K.T.C.’ye dünya kamuoyu desteği sağlanmaya çalışılmıştır.
 • Bazı ülkelerden Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerine öğrenciler getirilmiş ve yine bazı ülkelerde buna benzer merkezlerin açılmasına destek olunmuştur.