Kullanım Şartları

AİŞ sitesinde yayınlanmış olan her türlü doküman ve verileri ticari olmayan amaçlarla ve sadece şahsi kullanım ya da kurumunuz dahilinde kullanılmak üzere ve bu doküman ve verilerin tüm kopyalarının her türlü telif hakkı ve muhtevasındaki bilgileri mahfuz kalmak kaydıyla çoğaltılabilir.

Çoğaltılan muhtevanın içinde yer alan hiçbir husus, AİŞ ya da üçüncü taraf ya da şahıslara ait herhangi telif ve sair haklar kapsamındaki haklar için uygulama amaçlı vekalet, temsil yetkisi ya da benzeri hak olarak yorumlanamaz.

AİŞ sitesinde neşredilen yazı, doküman ve diğer içerikler bilgilendirme amacına matuf olup hususi gaye ve maksada uygunluğu garanti edilmez. AİŞ sitesine erişim ve kullanım ile siteden sesli, görüntülü, yazılı bilgi ve belge vb. muhtevanın indirilmesi yoluyla kullanıcının bilgisayar ve ilgili donanımında oluşabilecek hasar ya da zarar sebebiyle mesuliyet kabul edilmez.

Bu sitende bilgilendirme maksadıyla üçüncü taraf ya da şahıslara ait sitelerle ilgili bağlantılara (linklere) yer verilebilir. Sitede bu bağlantılara yer verilmesi, kullanıcılara yardım ve kolaylık maksadıyla olup ilgili bağlantının muhtevasının tasdiki ve kabulü anlamına gelmez.

AİŞ Sekretaryası, AİŞ sitesi üzerinden erişilebilen ya da AİŞ sitesine erişilmesine aracı olan üçüncü kişilerin sahip olduğu sitelerin muhtevasından mesul olmadığı gibi AİŞ sitesine harici bağlantılardan dolayı da herhangi bir mesuliyet kabul etmez.