Bulgaristan Toplantısı

Toplantıda;

Balkan ülkelerinde dini hayatı ilgilendiren her türlü gelişmeyi değerlendirmek, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini müzakere etmek,

Komisyon toplantılarının en geç altı ay içerisinde farklı bir Balkan ülkesinde ve bir sonraki toplantının Karadağ Cumhuriyeti’nde yapılması.

Bu komisyonun daimi başkanlığının T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılması görüş birliğine varılmıştır.