Karadağ Toplantısı

Yapılan çalışmaların ulusal ve uluslar arası siyasetten uzak tutulmasına özen gösterilmesi,

Toplantı hangi ülkede yapılacaksa o ülkenin dini idare başkanınca sekretarya işlerinin yürütülmesi ve ilgili ülkelere davetiye gönderilmesi,

Balkan ülkeleri dini liderlerinin, ülkelerindeki din hizmetleri alanında belli konularda rapor hazırlayarak bir sonraki toplantıda sunmaları,

Bir sonraki toplantının 6 ay sonra Kosova’da yapılması kararlaştırılmıştır.