Kosova Toplantısı

KOSOVA TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Bugün Priştine’de bir çalışma toplantısında toplanan biz Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları ve Müftüleri aşağıdaki sonuç bildirgesini onaylıyoruz:

Dördüncüsü olan toplantının dünyanın en genç ülkesi bağımsız ve egemen Kosova’nın başkentinde yapılmış olmasından dolayı memnuniyetimizi bildiririz. Toplantımız, barış, sevgi ve hoşgörü çağrısı, mesajı ve gayretini ifade etmektedir. Aynı zamanda kültür ve geleneklere bağlı kalarak ve halklarımızın zenginliğini teşkil eden farklılıkları tanıyarak, fakat, her zaman kutsal ilkeler ışığında, pozitif evrensel insani değerlere saygı çağrısında bulunuyoruz. 

Birbirimize desteği esas alarak, dini cemiyetlerimizin işbirliği ve etkileşimini derinleştirmek, topraklarımızda geliştirdiğimiz tarihi doktrinimizi muhafaza etmek için gayret edeceğimizi bir daha teyit ediyoruz.

Bu toplantıya katılan biz İslam Cemiyetleri, halkın, İslam kurumları yanı sıra kamu kurumları çerçevesinde din eğitimi şekilleriyle ilgili daha fazla çalışacağımıza dair taahhüdümüzü ifade ediyoruz.

Bizim kutsal misyonumuzu özgürce yerine getirebilmemiz için bölge ülkeleri hükümetlerinden gerekli yasal alt yapıyı oluşturmalarını talep ediyoruz. Dinin özgürce idrak edilmesi barışın anahtarı olduğu kanaatindeyiz. Eski komünist sistemden ortaya çıkmış hükümetlerden, komünist idarelerce zapt edilmiş vakıf mallarının iadesi için gerekli yasal alt yapıyı hazırlamalarını talep ediyoruz.

Herkesçe malum faaliyetlerimizi Kur’an ilkelerine, Sünnet’e ve atalarımızca 600 yıldan bu yana bu topraklarda yetiştirilmiş olan olumlu İslam geleneğine dayandıracağımızı bir daha bildiririz.

Ülkelerimizdeki İslam asıllı maddi mirasa hak ettiği kurumsal ilginin gösterilmesi için biz dini liderler ve cemiyetlerimiz, ülke hükümetlerinden başlayarak uluslararası kurumlar, dini cemiyetler, sivil toplum kuruluşları ve dindaşlarımıza kadar her kesimle çalışacağız.

Bazı birey ve kuruluşların Bektaşiliği bağımsız bir din olarak gösterme çabalarından duyduğumuz rahatsızlığımızı ifade ediyoruz. Bizce malum olduğu üzere, bilimsel ve tarihi verilere ve her şeyden önce dini kanıtlara göre Bektaşilik, İslam bünyesinde bir tasavvufi tarikattır.

Hacı adaylarımızla ilgili işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla Hac ve Umre organizasyonları noktasında bölgedeki tüm İslam cemiyetlerinin işbirliği yapması konusunda mutabakata vardık. 

Biz bölgedeki İslam cemiyetleri, her nerede olurlarsa gurbette geçici olarak çalışıp ikamet eden vatandaşlarımızın, dil, din ve kimliklerini muhafaza edebilecekleri şekilde, kendilerine özel ilginin gösterilmesini talep ediyoruz.

Toplumlarımız arasında barış, hoşgörü ve entegrasyonun yararına, diğer dini cemaatlere de açık olacak şekilde sürekli karşılıklı işbirliği için çalışacağımızı ifade ederiz.

Priştine, 12 Mayıs 2010