III. Avrasya İslam Şurası Toplantısı

III. AVRASYA İSLAM ŞÛRASI TEŞKİLATI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ
(29 Mayıs 1998 -Ankara)

Avrasya İslam Şûrası, 1995 ve 1996 yıllarında yapılan I. ve II. Avrasya İslam Şûralarında kararlaştırılan konuların bir değerlendirmesini yapmak, geleceğe yönelik yapacağı çalışmaları tespit etmek ve gündeminde bulunan; “Türk Cumhuriyetleri, Balkan-Kafkas Ülkeleri, Türk ve Müslüman Topluluklarının Dini Meseleleri”,

”Bu Ülke ve Topluluklarda Yürütülen Misyonerlik ve Benzeri Faaliyetler ile Bunlara Karşı Alınması Gereken Tedbirler”,

“Ortak Değerlerimiz”,

“Dini Gün ve Bayramlarda Uygulanacak Usül ve Esaslar”,

konularını görüşmek üzere 25-29 Mayıs 1998 tarihleri arasında Ankara’da toplanmıştır.

Şûra üyeleri, yapılan müzakerelerde ülke ve topluluklarındaki dini hayat ile yürütmekte oldukları hizmetleri dile getirmişler, değerli bilgiler, düşünceler ve görüşler ortaya koymuşlardır.

1995 ve 1996 yıllarında gerçekleştirilen I. ve II. Avrasya İslam Şûralarından sonra, üye ülke ve topluluklarda son derece sevindirici gelişmelerin olduğu ve dini alanda yapılan çalışmaların memnuniyet verici bir seviyeye ulaştığı müşahede edilmiştir.
Şûra boyunca yapılan çalışmalar sonucunda;

1. Ülkelerimiz ve topluluklarımız arasında mevcut işbirliğinin geliştirilerek kuvvetlendirilmesi, bu ilişkilere devamlılık kazandırılması, tarihi, dini ve kültürel bağlarımızın yeniden canlandırılması amacıyla kurulmuş bulunan “Avrasya İslam Şûrası”nın bundan böyle “Avrasya İslam Şûrası Teşkilatı” adı altında çalışmalarını sürdürmesi,

2. Şûra üyesi ülke ve topluluk temsilcilerinin, her türlü basın, yayın ve televizyon gibi vasıtalardan da yararlanarak kendi toplumlarına Avrasya İslam Şûrası Teşkilatı ve çalışmaları konusunda bilgi vermeleri,

3. Şûra üyesi ülke ve topluluklar tarafından gerçekleştirilen her türlü dini yayın ve çalışmaların Şûra Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne bildirilmesi ve yapacakları yayınların birer örneğinin sekreterliğe gönderilmesi,

4. Üye ülke ve toplulukların dini hayatı ve dini kurumlarını tanıtıcı bilgilerin 1998 yılı içinde üye ülke ve topluluk temsilcilerince hazırlanarak Şûra Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne gönderilmesi, bu bilgilerin birleştirilerek bastırılması ve dağıtılması,

5. Avrasya İslam Şûrası Teşkilatı’na üye ülke ve toplulukları gösteren bir haritanın Genel Sekreterlikçe hazırlanması,

6. Ülkelerimiz ve topluluklarımız arasında din eğitim ve öğretimi alanında işbirliği yapılması ve din hizmetinin nitelikli ve yetişmiş kişiler tarafından toplumlarımıza sunulması büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla; Şûra üyesi ülke ve topluluklarda belirtilen özellikte din görevlilerinin yetiştirilmesi amacıyla, kurulacak bir komisyon tarafından din eğitimi ve öğretiminde uygulanabilecek ortak bir müfredat programının hazırlanması ve böylece ülkelerimiz ve topluluklarımız arasında program birliğine gidilmesi,

7. Din eğitim ve öğretimi görmeleri amacıyla üye ülke ve topluluklardan Türkiye’ye öğrenci gönderilmesine devam edilmesi, ayrıca mevcut din görevlilerinin mesleki gelişmelerinin sağlanması amacıyla Türkiye’de eğitime tabi tutulmaları uygulamasının sürdürülmesi,

8. Değişen ve gelişen dünya şartlarına paralel olarak dini alandaki bilimsel faaliyetlere önem verilmesi, bu amaçla yapılacak her türlü çalışmanın desteklenerek teşvik edilmesi,

9. Kur’an-ı Kerim meali ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’in hayatını anlatan bir eserin hazırlatılarak Şûra üyesi ülke ve topluluklarının dillerine tercüme edilmesi ve dağıtılması,

10. Ülke ve topluluklarımızda, ailelerin yıkılmasına ve insanlığın felaketine yol açan alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar konusunda toplumu aydınlatma çalışmaları çerçevesinde çeşitli kampanyalar düzenlenmesi,

11. I. ve II. Avrasya İslam Şûralarında da kararlaştırıldığı üzere dini gün ve bayramların Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tesbit edilecek tarihlerde kutlanması uygulamasına bundan sonra da kesinlikle uyulmasının oybirliği ile kabulü ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanacak bilgilerin üye ülke ve topluluklara gönderilmesi,

12. Avrasya İslam Şûrası Teşkilatı üyeleri olarak bütün din mensupları ile barış ve hoşgörü ilkelerine dayalı bir diyalog ortamından yana olduğumuzu, ancak toplumların huzurunu bozucu, birlik ve beraberliğini zedeleyici, maddi imkansızlıkları istismar ederek dini bir baskı aracı olarak kullanan her türlü akım ve misyonerlik faaliyetlerinden son derece rahatsızlık duyduğumuzun bilinmesini ve bu faaliyetleri asla tasvip etmediğimizi,

Bu meyanda; misyonerlik ve benzeri faaliyetlere karşı din görevlilerinin bilgilendirilmesi, bu bağlamda adı geçen zararlı faaliyetlere karşı toplumların uyarılması amacıyla Şûra Teşkilatı Sekreterliğince mahalli dil ve lehçelerde bir hutbe hazırlattırılarak üye ülke ve topluluklarda okutturulmasının sağlanması,

13. Son zamanlarda Kosova’da yaşayan Müslüman kardeşlerimize yönelik insanlık dışı şiddet hareketlerinin Şûra teşkilatı üyelerince kınanmasının Dünya kamuoyuna duyurulması, şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet dilediğimizi, Kosova başta olmak üzere dünyanın her tarafında huzur ve barışın hakim olmasının tarafımızdan içtenlikle arzu edildiğinin bildirilmesi,

14. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde sel felaketine maruz kalarak can ve mal kaybına uğrayan kardeşlerimizin üzüntülerini Avrasya İslam Şûrası Teşkilatı üyeleri olarak paylaştığımızı ve hayatlarını kaybedenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar dilediğimizin duyurulması,

15. Şûra üyesi Batı Trakya İskeçe Müftüsü Mehmet Emin AGA’nın Yunan makamlarınca altı aya mahkum edilmesi haberinin, Şûra Teşkilatı üyelerince kınanması,

16. Avrasya İslam Şûrası Teşkilatı Başkan Yardımcılıklarına Bosna-Hersek Reisu’l-Uleması Dr. Mustafa Efendi ÇERİÇ ile Tacikistan Din İşleri Komitesi Başkanı Said AHMEDOV’un getirilmesi,

17. Dördüncü Avrasya İslam Şûrası Teşkilatı toplantısının Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapılması,

18. Üçüncü Avrasya İslam Şûrasını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı takdir ve teşekkürlerimizin bildirilmesi,

Kararlaştırılmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.