Kosova Toplantısı

11 Mayıs 2010 Salı - 13 Mayıs 2010 Perşembe

Kosova

Avrasya İslam Şurası kapsamında, Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantılarının dördüncüsü 12 Mayıs 2010 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Fatmir SEYDİYU’nun himayelerinde Kosova’da gerçekleştirilmiştir.

Anılan toplantıya; Diyanet işleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Slovenya ve Kosova Dini Liderleri ile Batı Trakya (Gümülcine ve İskeçe) seçilmiş müftüleri katılmışlardır.

Din eğitimi açısından bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği, halkın doğru ve güvenilir dini bilgi ile yetiştirilmesinin en büyük zenginlik kaynağının olduğunun dile getirildiği toplantıda,

Bundan sonraki toplantıların önceden belirlenecek bir gündem konusuyla icra edilmesinin yararlı olacağı ve bu uygulamaya devam edilmesinin uygun olacağı,

Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantılarının beşincisinin Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ve konusu daha sonra belirlenecek bir gündem maddesi ile toplanması,

Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanlarının yaptıkları çalışmaların karşılıklı olarak birbirlerine iletilmesi, karşılıklı iletişimin daha kolay ve sağlıklı olması için Türkiye tarafından yürütülecek bir sekretarya kurulması,

kararlaştırılmış ve toplantı sonunda 10 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştır. Söz konusu bildirgede; barış ve kardeşliğe; Bektaşiliğin ayrı bir din olmadığına; Ehl-i Sünnet içerisinde tasavvufi bir akım olduğuna; Balkanlardaki 600 yıllık geleneğin korunacağına ve karşılıklı iş birliğinin devam edeceğine vurgu yapılmıştır.

Toplantı; bölgede dini idareler arasında ortak bağın oluşması, dini bilgi ve din hizmetleri açısından güney coğrafyadaki İslam ülkelerinden beslenme yerine Türkiye ile din eğitimi ve hizmeti alanında işbirliğinin geliştirilmesi, din eğitiminin cami dışına çıkarılarak okullarda daha etkin, toplumun tamamına hitap edecek bir konuma getirilmesi kanaatinin pekiştirilmesi yönüyle son derece önemli görülmektedir.

Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Slovenya ve Kosova

Avrasya İslam Şurası kapsamında, Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantılarının dördüncüsü 12 Mayıs 2010 tarihinde Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Fatmir SEYDİYU’nun himayelerinde Kosova’da gerçekleştirilmiştir.

Anılan toplantıya; Diyanet işleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Slovenya ve Kosova Dini Liderleri ile Batı Trakya (Gümülcine ve İskeçe) seçilmiş müftüleri katılmışlardır.

KOSOVA TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Bugün Priştine’de bir çalışma toplantısında toplanan biz Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları ve Müftüleri aşağıdaki sonuç bildirgesini onaylıyoruz:

Dördüncüsü olan toplantının dünyanın en genç ülkesi bağımsız ve egemen Kosova’nın başkentinde yapılmış olmasından dolayı memnuniyetimizi bildiririz. Toplantımız, barış, sevgi ve hoşgörü çağrısı, mesajı ve gayretini ifade etmektedir. Aynı zamanda kültür ve geleneklere bağlı kalarak ve halklarımızın zenginliğini teşkil eden farklılıkları tanıyarak, fakat, her zaman kutsal ilkeler ışığında, pozitif evrensel insani değerlere saygı çağrısında bulunuyoruz. 

Birbirimize desteği esas alarak, dini cemiyetlerimizin işbirliği ve etkileşimini derinleştirmek, topraklarımızda geliştirdiğimiz tarihi doktrinimizi muhafaza etmek için gayret edeceğimizi bir daha teyit ediyoruz.

Bu toplantıya katılan biz İslam Cemiyetleri, halkın, İslam kurumları yanı sıra kamu kurumları çerçevesinde din eğitimi şekilleriyle ilgili daha fazla çalışacağımıza dair taahhüdümüzü ifade ediyoruz.

Bizim kutsal misyonumuzu özgürce yerine getirebilmemiz için bölge ülkeleri hükümetlerinden gerekli yasal alt yapıyı oluşturmalarını talep ediyoruz. Dinin özgürce idrak edilmesi barışın anahtarı olduğu kanaatindeyiz. Eski komünist sistemden ortaya çıkmış hükümetlerden, komünist idarelerce zapt edilmiş vakıf mallarının iadesi için gerekli yasal alt yapıyı hazırlamalarını talep ediyoruz.

Herkesçe malum faaliyetlerimizi Kur’an ilkelerine, Sünnet’e ve atalarımızca 600 yıldan bu yana bu topraklarda yetiştirilmiş olan olumlu İslam geleneğine dayandıracağımızı bir daha bildiririz.

Ülkelerimizdeki İslam asıllı maddi mirasa hak ettiği kurumsal ilginin gösterilmesi için biz dini liderler ve cemiyetlerimiz, ülke hükümetlerinden başlayarak uluslararası kurumlar, dini cemiyetler, sivil toplum kuruluşları ve dindaşlarımıza kadar her kesimle çalışacağız.

Bazı birey ve kuruluşların Bektaşiliği bağımsız bir din olarak gösterme çabalarından duyduğumuz rahatsızlığımızı ifade ediyoruz. Bizce malum olduğu üzere, bilimsel ve tarihi verilere ve her şeyden önce dini kanıtlara göre Bektaşilik, İslam bünyesinde bir tasavvufi tarikattır.

Hacı adaylarımızla ilgili işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla Hac ve Umre organizasyonları noktasında bölgedeki tüm İslam cemiyetlerinin işbirliği yapması konusunda mutabakata vardık. 

Biz bölgedeki İslam cemiyetleri, her nerede olurlarsa gurbette geçici olarak çalışıp ikamet eden vatandaşlarımızın, dil, din ve kimliklerini muhafaza edebilecekleri şekilde, kendilerine özel ilginin gösterilmesini talep ediyoruz.

Toplumlarımız arasında barış, hoşgörü ve entegrasyonun yararına, diğer dini cemaatlere de açık olacak şekilde sürekli karşılıklı işbirliği için çalışacağımızı ifade ederiz.

Priştine, 12 Mayıs 2010