Arnavutluk Toplantısı

17 Mayıs 2013 Cuma - 19 Mayıs 2013 Pazar

Tiran/Arnavutluk

Arnavutluk İslam Topluluğu Başkanlığının ev sahipliğinde ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Z. Bujar NISHANI’nın himayeleriyle 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü başkent Tiran’da toplanmıştır.

Toplantıya;  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Arnavutluk İslam Topluluğu Başkanı Selim MUÇA, Bulgaristan Müslümanları Baş Müftüsü Dr. Mustafa Hacı ALİŞ, Yunanistan/Batı Trakya Gümülcine ve İskeçe Seçilmiş Müftüleri İbrahim ŞERİF ve Ahmet METE, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat YUSUF, Makedonya İslam Dini Birliği Başkanı Süleyman RECEBİ, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim TERNAVA, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat FEJZİÇ, Slovenya Müslümanları Müftüsü Dr. Nejat GRABUS, KKTC Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip ATALAY, Bosna-Hersek Mostar Müftüsü Said SMAJKİÇ ve Hırvatistan İslam Birliği Genel Sekreteri Mirza MESİÇ katılarak önemli bir görevi icra etmiştir.

Türkiye, Arnavutluk,  Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya, Kosova, Karadağ, Slovenya, KKTC, Bosna-Hersek, Hırvatistan

Arnavutluk İslam Topluluğu Başkanlığının ev sahipliğinde ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Z. Bujar NISHANI’nın himayeleriyle 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü başkent Tiran’da toplanmıştır.

Toplantıya;  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Arnavutluk İslam Topluluğu Başkanı Selim MUÇA, Bulgaristan Müslümanları Baş Müftüsü Dr. Mustafa Hacı ALİŞ, Yunanistan/Batı Trakya Gümülcine ve İskeçe Seçilmiş Müftüleri İbrahim ŞERİF ve Ahmet METE, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat YUSUF, Makedonya İslam Dini Birliği Başkanı Süleyman RECEBİ, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim TERNAVA, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat FEJZİÇ, Slovenya Müslümanları Müftüsü Dr. Nejat GRABUS, KKTC Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip ATALAY, Bosna-Hersek Mostar Müftüsü Said SMAJKİÇ ve Hırvatistan İslam Birliği Genel Sekreteri Mirza MESİÇ katılarak önemli bir görevi icra etmiştir.

ARNAVUTLUK TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Başkent Tiran’da gerçekleştirilen “Manevi ve Sosyal Sorunların Çözümünde Dinin ve Din Adamlarının Rolü”  konulu bu önemli toplantıda, Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları ve Müftüleri olarak aldığımız kararları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz:

Temsil ettiğimiz ülkelerin en üst düzey dini temsilcileri olan bizler, öncelikle Din görevlilerimizce dini hizmetlerin sunulmasında takip edilecek en doğru yolun, Hz. Peygamber ve ashabının takip ettikleri ve bizzat uyguladıkları müjdeleyen ve kolaylaştıran, nefret uyandırmayan ve zorlaştırmayan bir yol olduğunun bilinciyle hareket edilmesini, manevi ve sosyal sorunların çözümünde takip edilmesi gereken yollardan en önemlisinin bu yol olduğunu bildiriyoruz.

İslam dininin mensupları ve dini liderler  olarak, asırlardır bu topraklar üzerinde yaşayan her din, dil ve ırktan insanın huzur ve mutluluğu için hiç bir ayırım  yapmadan, toplumlarımızın asırlarca nasıl birlikte barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşadıklarının ve yüce dinimiz İslamın asırlar öncesi gerçekleştirdiği hoşgörü ortamının toplumların mutluluklarına vesile olduğu hususunun  bir kez daha toplumlarımıza hatırlatılmasını önemsiyor ve öneriyoruz.

Din hizmeti sunan ve sunacak olan her düzeyde din görevlisinin; iyi yetişmiş ve iyi seçilmiş olmaları, Hz. Peygamberin sünnetinde var olan sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörü gibi özellikleri taşımaları ve insanlarla rahat diyalog kurabilecek nitelikte bulunmalarının ve yetiştirilmelerinin manevi ve sosyal sorunların çözümüne büyük katkı  sağlayacağına inanıyoruz.

Din hizmeti görevi, Peygamber mesleği olarak kabul edildiğinden ve halk nazarında da öyle algılanıp kabul edildiğinden, din görevlilerinin topluma yön verecek, örnek şahsiyet olarak kabul görecek ve sorunların çözümünde ilk başvurulacak  kişiler olmalarını sağlamak üzere en üst seviyede dini bilgi, beceri ve diğer niteliklerin kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.

Üstün nitelikleri ve önemli bilgileri haiz din görevlilerini yetiştirmek amacıyla din görevlisi olmak için gönülden bu mesleğe bağlı gençlerin erken yaşlarda seçilerek çok iyi dini bilgiler, müspet ilimler, yabancı dil bilgisinin yanında pedagojik ve sosyolojik formasyonla teçhiz edilmelerine ve istihdamlarının ihtiyaca cevap verecek tarzda gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir.

Bugün batıda kabul görmüş değerler, insan haklarına ilişkin kavramlar ve hükümler asırlar önce Hz. Peygamber tarafından bizzat uygulanmış ve dünyaya ilan edilmiş hayati öneme haiz prensipler olduğundan, toplumların manevi sorunlarının çözümünde bu yol takip edilmeli ve dinimiz islamın bu konudaki evrensel mesajı iyi okunmalı ve anlatılmalıdır. Sevgi, barış ve hoşgörü gibi ilkeleri her zaman ön planda tutan islamın şiddet, işkence, çağdışı görüntüler, kadını eve hapseden, aşağılayan ve ötekileştiren her türlü davranışın islam ve çağ dışı bir uygulama olduğu, din görevlilerince topluma en iyi şekilde anlatılması sağlanacaktır.

Özellikle son yıllarda barış ve hoşgörü dini olan yüce dinimiz islamın terörle yan yana getirilmesini ve özdeşleştirilmesini kabul etmiyor, dünyaya böyle tanıtmaya çalışanları şiddetle kınıyor, islamın asla terörle birlikte zikredilemeyeceğini, bunu yapmak isteyenlere de asla imkan vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Tarihten tevarüs ederek günümüze kadar gelmiş olan ve islam kültürünün gelişmesinde önemli yeri bulunan tefsir, fıkıh, hadis ve diğer önemli  islami eserlerin gözden geçirilerek günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek yorumları taşıyan yeni eserler telif edilerek din görevlilerinin istifadesine sunularak,  toplumlarımızın beklentilerinin karşılanmasına çalışılacaktır.

T.C.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nca konusunda uzman yüzlerce ilim adamının çalışmasıyla telif olarak hazırlanan İslam Ansiklopedisi, Hadislerle İslam ve Kur’an Yolu gibi önemli eserlerin çeşitli dillere tercümelerinin yapılmasının bu alanda ihtiyaç duyulan büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Son aylarda özellikle Myanmar’da ve diğer bazı ülkelerde Müslümanlara ve ibadethanelere yapılan saldırılar ile toplumların önderleri olan din görevlilerinin öldürülmelerini şiddetle kınıyor, toplumların saygın kişileri olan din görevlilerine yapılan bu çirkin olayların son bulmasını arzu ediyor, faili meçhul cinayetlerin ve katliamların faillerinin bir an önce  bulunarak adalete teslim edilmesini istiyoruz.

Balkan ülkelerinde asırlardır bir ve beraber barış, huzur ve birbirine saygı göstererek hoşgörü içerisinde  yaşayan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin asırlar önce olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde ülkelerinin menfaatleri için hiçbir art niyet gütmeden birlikte gayret sarfetmelerinin, özelde Balkanlar, genelde Dünya barışı için çok elzem olduğunun bilinmesini ve bu inancımızı daima muhafaza deceğimizi ilan ediyoruz.

 Sancak bölgesinde uzun yıllardır devam eden çekişme, bölgede yaşayan müslümanlara büyük zarar vermektedir. Bölgede birlik ve beraberliğin sağlanması için bu çekişmenin biran önce son bulması ve Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısına temsilci bir müftüyle katılmaları en büyük arzumuzdur.

Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları altıncı İstişare Toplantısının en güzel şekilde organize edilmesi ve başarılı geçmesi için gayret sarfeden T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Arnavutluk İslam Topluluğu Başkanlığına  ve bu toplantıya katılan bütün dini liderlere teşekkür ediyoruz.

Bugün burada bizim bir araya gelmemize imkan tanıyan başta Arnavutluk Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı Sayın Z. Bujar NISHANI ile Başbakan Sayın Sali BERİSHA olmak üzere diğer yetkililere gösterdikleri ev sahipliği için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

18 Mayıs 2013 Tiran/Arnavutluk